Hittar du ingen tid som passar dig. Ring, skicka sms eller mail så försöker jag lösa det.

Finsk Massage

Den finska klassiska massagen är en behaglig men ändå djupt behandlande form av terapeutisk massage. Den är kraftfull och går djupt ner i musklerna. Det är en mycket bra metod för att minska spänningar i kroppen. En finsk klassisk massagebehandling kan upplevas som “hårdare” än den klassiska svenska massagen på grund av lite annorlunda grepp och tekniker, i finsk massage jobbar man mer i muskelns längdriktning i stället för tvärgående.

Även om den finska massagen i grunden är kraftfull så anpassar jag den självklart efter dina behov och önskemål.

Jag erbjuder även

Lymfmassage och Fibromyalgimassage.
Läs mer under massagefliken